รถทดแทนระหว่างซ่อม

บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม สำหรับลูกค้าคนพิเศษของ insure ok


1. ในกรณีรถคันที่เอาประกันภัยอุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการจัดซ่อมอู่ (ในโครงการ) เท่านั้น

กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก
รุ่นรถยนต์ (NISSAN ALMERA) อัตราเช่ารายวัน
ประกัน รถยนต์ บริการรถเช่าระหว่างซ่อมกรณีต้องเข้ารับการจัดซ่อมอู่ 1-3วัน
(บาท/วัน)
4-7วัน
(บาท/วัน)
8-30วัน
(บาท/วัน)
ฟรี 400 500

กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด
รุ่นรถยนต์ (NISSAN ALMERA) อัตราเช่ารายวัน
ประกัน รถยนต์ บริการรถเช่าระหว่างซ่อม กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด 1-3วัน
(บาท/วัน)
4-7วัน
(บาท/วัน)
8-30วัน
(บาท/วัน)
400 500 600

2. ในกรณีรถคันที่เอาประกันภัยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ แต่มีความประสงค์ต้องการเช่ารถ

กรณีรถคันที่เอาประกันภัยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ แต่มีความประสงค์ต้องการเช่ารถ
รุ่นรถยนต์ (NISSAN ALMERA) อัตราเช่ารายวัน
ประกัน รถยนต์ บริการรถเช่าระหว่างซ่อมกรณีไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ 1-3วัน
(บาท/วัน)
4-7วัน
(บาท/วัน)
8-30วัน
(บาท/วัน)
500 600 700

เอกสารประกอบ
1. หน้าตารางกรมธรม์ (สำเนา)
2. ใบเคลมฉบับจริง
3. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันที่เข้าซ่อม
4. สำเนาบัตรประชาชน และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้