คำถาม ที่พบบ่อย


·         1.เคลมสด จำง่ายๆ ว่าเกิดเหตุขึ้นสดๆ ร้อนๆ ก็แจ้งเคลมเลย·         2.เคลมแห้ง คือ เกิดเหตุนานแล้ว จำสถานที่ไม่ได้ จำเวลาไม่ได้ ไม่มีภาพถ่ายยืนยัน เก็บไว้แจ้งเคลมทีเดียว หรือแจ้งเคลมเก็บรอยรอบคัน·       ซึ่งการเคลมทั้ง 2 แบบนี้ให้ผลต่างกันเยอะนะครับ เพราะในแง่ของการประกันภัยนั้น ทาง คปภ. ได้มีคำอธิบายไว้ว่า “การเคลมรถยนต์กับสิ่งอื่นๆ (ที่ไม่ใช่รถยนต์) นั้น เช่น รั้ว ต้นไม้ สัตว์ ที่ทำให้ตัวรถได้รับความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก แต่ต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วัน เวลา และสถานที่ได้อย่างชัดเจน” แล้วเราจะเคลมแห้งให้เสียค่า Excess ทำไมกันล่ะครับ?

·         หลังจากอ่านกันถูกต้องจะได้ไม่สับสนกันแล้ว มาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า เอ็กเซส (Excess) กันเลยครับซึ่งก็ คือ ค่าความเสียหายส่วนแรกที่จะถูกเรียกเก็บจากผู้ทำประกันรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น (พูดง่ายๆ ว่าต้องจ่ายเงินเมื่อแจ้งเคลมแบบไม่มีคู่กรณี) จากความประมาทในการใช้รถ ความเสียหายไม่ได้เกิดจากการชนกับรถ หรือไม่สามารถระบุคู่กรณ๊ได้ ในซึ่งทางประกันถือว่าเป็นความไม่ระมัดระวังในการใช้งานครับ·        แล้วแผลแบบไหนที่เราต้องเสียค่า Excess นี่บ้าง·         -ขับรถเหยียบตะปู หรือของมีคมทำให้ยางแตก หรือระเบิด·         -ก้อนหินกระเด็นใส่รถ ทำให้เกิดรอย·         -มีรอยขูดขีด ไม่ว่าจะโดนกลั่นแกล้ง หรือขับไปครูดอะไรมาก็ตาม·         -กิ่งไม้ขูดสีรถ หรือกิ่งไม้หล่นทับตอนพายุลมแรง·         -ขับตามรถบรรทุกแล้วของหล่นใส่ ·         -สีปลิวจากที่ไหนไม่รู้มาติดรถ

เอ็กเซส (Excess) หรือค่าความเสียหายส่วนแรกที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ คือ ค่าเสียหายที่เกิดจากความประมาทจากการขับขี่ (ไม่มีคู่กรณี) ที่ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเกตุขึ้น เริ่มที่ 1,000-2,000 บาท Excess ต่างจาก Deductible ที่เป็นค่าความเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากความสมัครใจของผู้ทำประกันเอง จ่ายเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น เริ่มที่ 1,000-5,000 บาท วิธีการการแจ้งเคลมมีผลต่อต่อค่าความเสียหายส่วนแรกด้วย ·         ก่อนอื่นเลย ใครอ่านว่า “เอ็กเซป” บ้างครับ? แก้ไขด่วนๆ เลยนะครับคำนี้ที่จริงแล้วอ่านว่า “เอ็กเซส” นะฮะ ซึ่งก็คือค่าความเสียหายส่วนแรกที่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ (ไม่มีคู่กรณี) ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองเมื่อมีการแจ้งเคลมเกิดขึ้น เช่น พวกรอยขูดขีด รอยครูด รอยหินกระเด็นใส่รถ หรือรถไถลลงข้างทาง เป็นต้น  

แบบประกันสุขภาพของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

ผู้ซื้อกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัย) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-65 ปี

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอา ประกันภัยโดยอุบัติเหตุเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวนแล้วจากสวัสดิการอื่น ก็จะไม่สามารถเบิกเงินชดเชยได้อีก แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลแล้วเพียงบางส่วน ก็สามารถเบิกเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขกรมธรรม์กับ บริษัทฯ ได้

การจ่ายสินไหมทดแทนจะมีหลักเกณฑ์ เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนั้นๆ โดยหลักการการจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการจ่ายสินไหมทดแทนประเภทอื่นที่ผู้เอาประกันภัย มิได้เสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมทดแทนให้ในนามผู้เอาประกันภัยเอง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสินไหมทด แทนโดยให้บริษัทฯ ส่งเป็น เช็คให้กับท่านตามที่อยู่ หรือให้บริษัทฯ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านก็ได้