ความคุ้มครอง บัตรอุบัติเหตุโอเคสูงวัย 799 ทุนประกัน 200,000 บาท


1.เสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพถาวร 
2.สูญเสียอวัยวะ,สายตา2 ข้าง
3.การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (จ่าย 50 % ของทุน)
4.การถูกฆาตรกรรมหรืลอบทำร้ายร่างกาย
5.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งๆละ 20,000 บาท


สอบถามเพิ่มเติม